jueves, 26 de agosto de 2010

GEGANTS

Els gegants són un elements festiu molt popular i que podem trobar en les festes i celebracions de molts països. El tret que els caracteritza és la seva alçada, que fa que es passegin pels carrers amb majestuositat i despertin en la gent diversos sentiments: respecte, por, alegria, curiositat… Al mateix temps el que els fa més popular i estimats és el fet que no hi hagi pràcticament dos gegants iguals; cada poble o cada barri té el seus propis gegants. Els seu origen és incert i té tradició en diversos països europeus. A Catalunya apareix documentat al segle XIV en relació amb la processó de corpus de Barcelona, i sembla que de bon principi era representat per un home disfressat i enfilat en xanques. Fins el segle XVI no apareix la geganta, que completa la parella que actualment coneixem: el gegant i la geganta. Els gegants Com ja hem dit, l'element essencial d'aquest àmbit són els gegants, a l'entorn dels quals es mouen els geganters. Ja hem comentat que el gegants són patrimoni tradicional i senyal d'identitat del nostre país. Mirant-ho més al detall ens trobem que de gegants n'hi ha de característiques molt diverses.
GEGANTER/A

De la mateixa manera que no existeix referents anteriors dels gegants, encara menys podem mirar enrere pel que fa als geganters. La definició de geganter que es proposa és: "aquella persona que forma part d'una colla gegantera o bé la persona que sense pertànyer a cap colla en concret, balla o porta gegants" Es a dir, qualsevol persona que formi part d'una colla és gegantera. Per exemple, tant els músics com els membres de la colla que mai portin o ballin gegants, també són geganters
PORTADORS I BALLADORS

Dins dels geganters, formin o no, part d'una colla encara existeixen dos grups amb una funció molt específica sota el gegant: els portadors i els balladors. Els Portadors son aquells geganters que porten els gegants a les cercaviles i desfilades, però que no saben, volen o poden interpretar una coreografia. Els Balladors són aquells geganters que a més de portar els gegants a les cercaviles i desfilades, saben i són capaços de ballar-los interpretant una coreografia. Malgrat que gegant i geganter són dos conceptes ben diferents, ballant i ballant bé, es pot crear una simbiosi entre un i l'altre fins el punt en que tots dos es fonen en una sola cosa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario