jueves, 26 de agosto de 2010

Curso de Mossos d'Esquadra i Policies Locals


Amb aquest curs l'alumne podrà preparar al mateix temps la convocatòria d'oposició del cos de mossos d´esquadra, amb les de policia local dels ajuntaments de Catalunya que aquest interessat i havent d'acordar sempre amb els seus preparadors, el nombre de convocatòries que podrà preparar en un mateix any i la seva planificació.


Conèixer l'estructura de la Constitució Espanyola, així com els drets i deures dels ciutadans. Conèixer les diferents Administracions Públiques incloses en l'Administració general de l'estat. Estudiar el govern, la seva composició, òrgans i competències. Conèixer l'ordenament jurídic de l'Estat. Saber les competències de la Generalitat. Conèixer la Història de Catalunya i el seu art. Aprendre el marc geogràfic de l'àmbit soci lingüístic. Estudiar les funcions de la policia i seguretat vial. Conèixer les funcions com policia judicial. Conèixer el funcionament en matèria de seguretat. Saber el codi deontològic pel qual haurà de regir els seus actes.

Requisitos

Requisits a complir per L'alumne, segons ultima convocatòria per a poder presentar-se a policia local (En la data d'inscripció oficial):

- Ser espanyol.
- Tenir més de 18 anys i no arribar a tenir els 35 anys (variable segons l’ajuntament).
- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
- No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de la Funció Pública.
- Estar en possessió del títol de graduat escolar, FP1 o equivalent.
- Estar en possessió dels permisos de conduir A2, B i BTP.
- Tenir una alçària mínima de 1,70 m. els homes i 1,60 m. les dones.
- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.
- Signar un compromís per a dur armes.
- Acreditar el nivell B de Català.

No hay comentarios:

Publicar un comentario