lunes, 31 de enero de 2011

El barri del Raval

Abans del segle XIV el barri del Raval era només un camp obert amb terres cultivades que abastaven la ciutat de Barcelona. A la Barcelona romana hi havia camins veïnals que van dibuixar el contorn que el barri va tenir més endavant.
El monestir de Sant Pau del Camp va ser el primer nucli important del Raval, anterior al segle X, al voltant del qual hi va haver un petita vila medieval vinculada al monestir. El creixement de Barcelona va configurar el Raval a l'espai que pren forma de diamant entre el segon cinturó de muralles (Jaume I l'any 1268, la Rambla) i el tercer i darrer cinturó (Pere el Cerimoniós, 1348, les rondes i l'avinguda del Paral·lel).
El Raval estava situat als marges dels caminis principals: el Portal dels Tallers, per on els pagesos entraven les mercaderies per fornir Barcelona; el Portal de Sant Antoni, l'accés més important de la ciutat, i la Porta de Santa Madrona, al costat de les Drassanes, l'única que resta en peu.
La ciutat de Barcelona es trobava ofegada per les muralles de Jaume I i Pere el Cerimoniós va decidir fer el tercer cinturó emmurallat. Calia assegurar les expectatives de creixement urbà. Existia la tendència general de moltes ciutats de l'època, d'encerclar dins les muralles l'extensió de terreny suficient per preveure la subsistència dels habitants en temps de guerres i setges. Un altre motiu era localitzar fora del nucli urbà els establiments, serveis i activitats més molestes o poc recomanables. Però totes les expectatives de creixement de la ciutat van anar en orris. Al final del segle XIV i principi del XV, a causa de les dificultats econòmiques (el comerç marítim es desplaçava cap a l'Atlàntic), polítiques (Barcelona es va arruïnar amb la guerra contra Joan II) i socials (davallada demogràfica per pestes i epidèmies) van paralitzar el creixement del Raval, que va quedar com a zona d'activitat bàsicament agrícola.
Entre el segle XV i la desamortització de Mendizábal l'any 1837, el Raval es va convertir en "terra de convents". La gran quantitat de sòl edificable va donar peu a la instal·lació d'ordres religiosos en el marc de la Contrareforma impulsada pel Concili de Trento (1543-1563).
Al principi del segle XVIII, les indústries van començar a instal·lar-se enmig d'horts, convents i cases gremials. La prohibició d'importar teixits estampats de l'any 1718 va afavorir l'aparició de la indústria manufacturera. Entre 1770 i 1840 es va dur a terme la industrialització definitiva del barri del Raval. A partir de la segona meitat del 1700 van començar a aparèixer nous carrers amb fàbriques i habitatges per als treballadors. Van desaparèixer les cases gremials o es van subdividir en molts habitatges de lloguer per acollir els nombrosos camperols que fugien de la fam del camp (crisi agrícola de 1765-1766). Els treballadors de les fàbriques es van quedar a viure al Raval., a prop de la feina. Aquest barri es va convertir en el més dens d'Europa i es va aprofitar fins a l'últim metre quadrat edificable. Entre els anys 1783 i 1785, s'hi va instal·lar la indústria Erasme Gònima i es va aixecar la fàbrica de teixits, filats i estampats més gran del seu temps.
Les jornades dels obrers eren de dotze hores (des de les cinc del matí fins a les vuit del vespre). L'any 1829, segons el Padró de Fabricants, al Raval hi havia 74 fabricants tèxtils, 2.443 telers i 657 màquines de filar. Destacava la fàbrica Bonaplata, instal·lada al carrer dels Tallers. Tenia entre 600 i 700 treballadors i era la primera impulsada amb vapor. La culminació de tot aquest procés va ser la instal·lació coneguda com casa-fàbrica, on coincidien les instal·lacions fabrils, la representació institucional i la residència del fabricant. Aquest és el cas de l'Espanya Industrial l'any 1839 al carrer de la Riereta. El Raval era l'únic lloc dins les muralles on es podien edificar construccions grans, ja que era poc atractiu fer-ho a l'exterior a causa de la inestabilitat política (Carlisme i bandolerisme). A més, era a prop de la sortida natural de Barcelona com a ciutat portuària.
El manteniment d'uns sous baixos, unes llargues jornades laborals, el tancament de les fàbriques com a demostració de força dels fabricants, la supressió de la sopa de caritat i la persecució de les associacions obreres van fer que el 2 de juliol de 1855 esclatés una vaga sota la consigna general del dret d'associació i la jornada laboral de deu hores. Les revoltes obreres contra les mecanitzacions modernes i diverses epidèmies de còlera van fer prendre la decisió d'enderrocar les muralles l'any 1859 i permetre l'expansió urbana i industrial fora d'un nucli urbà insalubre i fàcilment controlable per un moviment obrer que es començava a organitzar. L'èxode empresarial cap al pla de Barcelona va comença al principi dels anys seixanta. Una llarga llista de fabricants sortien del barri seguint les teories higienistes d'Ildefons Cerdà. En el nou model de ciutat, el Raval va ocupar una situació perifèrica com a barri residencial obrer. A començaments del segle XX va continuar tenint una composició social eminentment obrera. Els moviments dels barri van assolir una importància que va ultrapassar les seves fronteres. L'any 1870 es va celebrar el I Congrés Obrer Espanyol; l'any 1871 el principal sindicat català de l'època, el tèxtil, es va adherir a la Primera Internacional, i l'any 1888, del carrer dels Tallers va sortir la convocatòria per reunir tots els delegats de l'Estat Espanyol per fundar la UGT al mateix barri.
El Raval es va anar convertint cada vegada més en un barri d'habitatges per a les classes amb menys poder adquisitiu, entre les quals els immigrants (exposicions universals de 1888 i 1929) n'eren una part destacada. Aquesta extracció proletària va jugar un paper important durant la Setmana Tràgica (26-31 de juliol de 1909), durant la qual el Raval va ser un dels principals escenaris de la crema de convents i de l'enfrontament amb l'exèrcit.
L'amuntegament humà, una xarxa viària estreta i tortuosa, la proximitat del port i la dedicació de molts immobles a bars, sales d'espectacles i cases de tolerància, van acabar configurant una zona al sud del Raval que cap a l'any 1925 el periodista Àngel Marsà va batejar amb el nom de Barri Xinès. Les destruccions de la guerra i la misèria de la postguerra van perjudicar molt la vida nocturna del barri, en un procés que va acabar amb el decret de tancament de les cases de prostitució l'any 1956.
Les primeres veus que van reclamar la millora del barri van sorgir als anys 30, durant la Segona República 1931-1936, amb les propostes dels arquitectes del GATCPAC. El pla Macià donava solucions racionalistes i integrades als problemes del barri. Però van ser les bombes de la Guerra Civil les que van fer els primers sanejaments urbanístics al sud del Raval (avinguda de García Morato, avui avinguda de les Drassanes). Durant els anys vuitanta del segle XX, l'Administració va impulsar una decidida política de reformes i rehabilitació d'habitatges, d'obertura d'espais i creació d'equipaments per a la comunitat, que va anar deixant en segon terme el nom de Barri Xino per recuperar la denominació històrica del Raval.

les Golondrinas

Hi ha pocs barcelonins que no tinguin records infantils relacionats amb "Las Golondrinas". Coincidint amb l’Exposició Universal de l’any 1888 les Golondrinas van començar a navegar de punta a punta del Port de Barcelona. Foto: Las Golondrinas

Durant molts anys "Les Golondrines" eren un dels pocs elements que relacionaven als barcelonins amb el mar i van ser les protagonistes del “bateig de mar” de moltes generacions d’urbanites barcelonins.

Quan Barcelona es va obrir definitivament al mar, "Las Golondrinas" van continuar fent el seu paper oferint els seus passejos marítims i, encara avui, ofereixen la possibilitat, encara que només sigui per una durada de temps limitada, d’allunyar-se de la ciutat per mar gaudint d’unes vistes inèdites de Barcelona.

La flota de "Las Golondrinas" ha anat variant amb els anys, però els més nostàlgics descobriran que les típiques golondrines en les que van navegar per primera vegada encara continuen en funcionament. La Lolita, la Encarnación i la Mª del Carmen segueixen carregant barcelonins i visitants en les seves dos cobertes: la inferior (o Principal) i “la Imperial” on, de petits, tots volíem anar.

Foto: Las Golondrinas

A les tradicionals s’han afegit el monocasc Antina G, per 150 persones, el catamarà Trimar, amb capacitat per 196 persones i el catamarà Omnibus amb capacitat per 150 persones. Els dos catamarans estan adaptats per a discapacitats.

La oferta de itineraris de "Las Golondrinas" és variada:

El recorregut més curt – té una durada aproximada de 35 minuts – es un itinerari per l’interior del Port. En una de les típiques embarcacions de fusta podreu veure el World Trade Center, el Pont Porta d’Europa, els molls de Llevant i de Ponent, la nova bocana del Port de Barcelona i el port de pescadors amb la torre del rellotge. El preu és de 6’50 € i de 2’60 per a nens de 4 a 10 anys.

Si el que voleu es gaudir d’un recorregut més llarg i fer fotos de tot el litoral barceloní podeu agafar el catamarà que fa un recorregut de 1 hora i 30 minuts de durada. El catamarà arriba fins el Port de Sant Adrià i torna. El preu és de 13’50 € (11 per a jubilats i estudiants i 5 per a nens de 4 a 10 anys).

Foto: Las Golondrinas


Els dies que les condicions meteorològiques no permeten fer sortides fora de la bocana del port ofereixen un recorregut llarg pel port – d’una hora de durada – per 11’50 € (3 € pels nens).

Estan oberts des del 3 de gener fins el 15 de desembre. Els mesos de tardor i hivern, l’horari és de 11 a 16 h, a la primavera 10 a 19 h i a l’estiu de 10 a 21 h. A la seva plana web podeu consultar els horaris del dia.

El programa Port a la Vista està especialment dissenyat per a escoles i ofereix travessies pel port i pel litoral per a grups escolars de més de 20 persones. 

Les golondrines són part de la història de la ciutat i s’han incorporat a les celebracions dels barcelonins en moltes ocasions. Des de fa anys serveixen per que els Reis de l’Orient arribin a Barcelona per començar la tradicional cavalcada, participen a les festes de la Mercè, a les festes del mar i han servit de vehicle per celebracions especials com la de la Copa d’Europa del 2006 conquerida pel Futbol Club Barcelona.

Celebració copa d'Europa 2006. Foto: Las Golondrinas
LAS GOLONDRINAS

Les taquilles i la sortida de les Golondrinas estan al Portal de la Pau, davant del Monument de Colom

Telèfon: 93 442 31 06

Web de Las Golondrinas

Estudiar a la UB


L'opció de més de noranta mil estudiants

Fotografia d’alumnes de la UB
Més de noranta mil estudiants cursen els ensenyaments que ofereix la Universitat de Barcelona en modalitat presencial i no presencial.
La UB és sens dubte una universitat atractiva per als estudiants no només per l’alta qualitat de l’oferta docent, sinó també per ser una universitat moderna que aposta per l’ús de les tecnologies de la informació i que actua com centre d’activitat cultural dinamitzador del seu entorn.
T’animem a formar part de la nostra comunitat universitària.
Consulta com s’accedeix als nostres ensenyaments i les activitats que es proposen per a l’orientació i acollida dels futurs i nous estudiants, les condicions i facilitats per fer una estada temporal a la nostra universitat o per a estudiar com a estudiant estranger i els serveis dels que gaudeixen els nostres estudiants en el dia a dia de la vida universitària. 

Universitat de Barcelona

Estudiants mirant la carpeta de la UB
La Universitat de Barcelona ofereix una àmplia oferta formativa adaptada a les necessitats i demandes dels estudiants i de la societat en general, i això la col·loca a l’avantguarda d'àmbits tan diferents com el tecnològic i l’artístic.
L’oferta d’ensenyaments de la UB es concreta en titulacions oficials de grau, màster universitari i doctorat. Però també, conscient de la importància de l’aprenentatge continuat al llarg de la vida, proposa l’oferta de cursos de formació continuada més àmplia i multidisciplinària de Catalunya.
Però a més, tots els aspectes que formen part de la vida universitària, tot i que no siguin purament acadèmics, són una prioritat per la UB. Per aquesta raó, vetlla per facilitar a tots els membres de la comunitat universitària l’accés a la informació i als serveis de suport i promou l’organització i la participació en activitats culturals o esportives i en accions solidàries.

Castellers de Vilafranca


La colla Castellers de Vilafranca es va fundar el mes de setembre de 1948, de la mà d’Oriol Rosell, qui en va ser el primer cap de colla. Els inicis van estar marcats per la consecució dels primers castells de set i per les estretes relacions amb les altres colles del moment. Durant aquests anys, els caps de colla van ser l’Oriol Rosell (1948-1952) i el Ramon Sala (1953-1955) i el color de la camisa va ser el rosat, primer, i el vermell, posteriorment.
Primera actuació Castellers de Vilafranca
Primera actuació Castellers de Vilafranca

El 1956 la colla va restar gairebé inactiva a causa de desavinences internes. El 1957 es va reorganitzar i va adoptar el color verd de la camisa. Del 1957 al 1968 són anys de castells de set i la consecució més destacada va ser el cinc de set. A partir del 1969 i fins al 1974, la colla va fer un salt qualitatiu molt important i va aconseguir els primers castells de vuit: la torre de set, el quatre de vuit, el tres de vuit, el pilar de sis i la torre de vuit amb folre.  
Primer pilar de sis
Primer pilar de sis

El 1972 va guanyar el Concurs de Castells de Tarragona. Durant aquest anys els caps de colla van ser elJosep Pedrol (1957-1959), el Carles Domènech (1960-1961), el Joan Bolet (1962-1963), el Gabi Martínez(1964-1969), el Lluís Giménez (1970-1973) i el Gabi Martínez, una altra vegada (1974).
Tres de vuit al primer concurs guanyat Castellers de Vilafranca
Tres de vuit al primer concurs guanyat Castellers de Vilafranca

El 1975 la colla va fer un canvi important en la seva estructura interna: va passar d’una direcció quasi exclusiva del cap de colla a regir-se per un equip tècnic col·legiat. El 1981 va tornar a ser un any de canvis interns ja que es va decidir que els castellers no cobrarien individualment. Això va provocar una escissió de la colla. Entre els anys 1975 i 1982, la colla va mantenir els castells de vuit, tot i que amb feines i treballs. Els anys 1983 i 1984 van ser uns anys de recuperació i consolidació dels castells de vuit bàsics, però el tomb definitiu es va produir el 1985 quan es va descarregar el primer cinc de vuit.
Així es va obrir el camí cap als castells de nou folrats: el 1987 la colla va carregar els primers tres i quatre de nou amb folre, i el 1989 va descarregar el tres per primera vegada i el 1990, el quatre. Del 1975 al 1994 el cap de colla va ser el Carles Domènech.
Primer 4d9f carregat5-3d9f-carregat
Primer 4d9f carregatPrimer 3d9f carregat

A partir de 1995 la colla entra en una espiral d’èxits. S’aconsegueixen les màximes fites: descarregar la torre de nou amb folre i manilles, el pilar de set amb folre, el pilar de vuit amb folre i manilles (el primer del segle XX), el quatre de vuit amb l’agulla (el primer del segle XX), el quatre de nou amb folre i l’agulla (el primer de la història dels castells), el cinc de nou amb folre i el tres i quatre de nou amb folre simultanis (per primer cop i únic en tota la història castellera), i carregar la torre de vuit (primera del segle XX), el quatre de nou i el tres de deu amb folre i manilles (el primer de la història dels castells). Francesc Moreno "Melilla", va ser cap de Colla del 1995 a 2003 i durant aquest període la colla va guanyar el Concurs de Castells de Tarragona del 1996, 1998 i 2002.
Tres i quatre de nou amb folre simultànis. Castellers de Vilafranca
Tres i quatre de nou amb folre simultànis. Castellers de Vilafranca

El Lluís Esclassans va passar a ser el cap de Colla el 2004 i durant el seu mandat de quatre anys la Colla va aconseguir guanyar dos Concursos de Castells de Tarragona més, en els anys 2004 i 2006 i va realitzar la millor diada de la història dels castells el Sant Fèlix de 2005: 4d9 fa, Td9 f (c), 3d10 fm (c), Pd8 fm (c) i la millor diada de la història amb tots els castells descarregats per Tots Sants de 2006: 4d9 fa, 5d9 f, Td9 fm, Pd8 fm.
El 2007 els Castellers de Vilafranca van ser embaixadors de la cultura catalana a la Fira del Llibre de Frankfurt.
Torre de nou amb folre Castellers de Vilafranca
Torre de nou amb folre Castellers de Vilafranca

El David Miret és des del 2008 el cap de Colla dels Castellers de Vilafranca. Els seus primers castells com a cap de Colla els va dirigir a Xile, en motiu de la gira que va realitzar la colla el gener de 2008 i que va servir d'impuls a les colles castelleres xilenes que es van crear amb l'assessorament i suport dels vilafranquins. En aquest 2008, els Castellers de Vilafranca van aconseguir un fet senses precedents fins a la data: guanyar el 4rt Concurs de Castells de Tarragona consecutiu. L'actuació que van realitzar els verds per guanyar el Concurs del 2008 és la millor de la història realitzada en un Concurs i la segona comptant totes les actuacions.
El 2009 els Castellers de Vilafranca van actuar a Flandes i per primera vegada van visitar Anglaterra. Aquest 2009 també ha portat els èxits castellers de descarregar el primer 3 de 9 amb folre i l'agulla de la història (a Vilafranca el 31 d'agost) i completar el primer 5 de 8 amb l'agulla de la història (a Reus el 3 d'octubre).
Els Castellers de Vilafranca van acabar la temporada 2009 descarregant el seu castell de gamma extra número 105, una xifra extraordinària, molt lluny dels registres de les altres colles grans.

festes populars catalanes

La Patum i les festes populars catalanesAquest CAT s’immergeix en el descobriment de la Patum de Berga, i a través d’aquesta festa mostra el ric patrimoni festiu de Catalunya. La Patum és una magna celebració popular declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO en la categoria de Patrimoni Immaterial, l’any 2005.
BergaBerga gaudeix d’una situació privilegiada. Es troba situada al bell mig entre la plana central de Catalunya i els Pirineus. A tan sols una hora des de Barcelona, la separen 110 quilòmetres totalment des de Barcelona .Els accessos a Berga són ràpids, a tan sols una hora de cotxe agafant l’eix del Llobregat (C-16) recentment desdoblat. Des de França només ens separen quaranta-quatre quilòmetres. Per Berga passa l’eix Barcelona- París- Rotterdam, declarat via europea E-9 pel Parlament Europeu, autopista més recta que uneix aquestes tres capitals i els dos ports de tanta importància estratègica. Aquesta centralitat la converteix en un punt clau de comunicacions. No cal dir que aquesta ubicació, just al mig on els Pirineus comencen a agafar alçada la fan un referent per l’excursionisme i altres esports de muntanya.

La Patum
La Patum és un extraordinari document d’expressió cultural, popular i tradicional; un veritable tresor etnològic, històric, artístic, sociològic i teatral.
La Patum s’ha convertit en una manifestació de teatre popular única al món, una celebració que s’ha escenificat, sense cap interrrupció important, molt probablement des de finals del segle XIV.
Cal remarcar l’originalitat de la festa, però també el manteniment de la tradició i de l’escenari natural al llarg dels segles, així com l’edat de la seva imatgeria popular, el tresor etnològic més gran de la ciutat.